Committee

ChairmanSri W. D. Vijay Kumar
Principal & ConvenorSmt. Kavitha .K
SET Office Bearers
PresidentSri. N. R. Panditharadhya
Vice PresidentSri. T. S. Henjarappa
Vice PresidentSri. W. H. AnilKumar
Hon. TreasurerSri. B. M. ParthaSarathy
Hon. Gen. SecretaryDr. Wooday. P. Krishna
Hon. Joint SecretarySri S. Sheshanarayana
Hon. Asst. SecretarySri M. S. Nataraj
Members
Sri. B. A. AnantharamSri. Y. P. Puttarangaswamy
Sri. V. BhaskarSri. A. C. Chandrashekar Raju
Sri. T. N. Manjula DeviSri. K. P. Narasimha murthy
Sri. T. V. MaruthiSri. H. N. Muddukrishna
Sri. W. G. RamakrishnaSri. A. R. Srinivasaiah
Teacher RepresentativeSmt. Sarvamangala
Parent Representative Smt. Swapna. K.